Ook de productie van karton levert warmte op

28 december 2020 In het Westland zijn meerdere warmteclusters en aardwarmtebronnen in ontwikkeling voor het verduurzamen van de glastuinbouw. Maar hoe zit het met de inzet van restwarmte uit het eigen Westland? De afgelopen maanden heeft Energie Transitie Partners samen met De Jong Verpakking (kartonproducent) onderzoek gedaan naar een nuttige bestemming voor de restwarmte van De Jong Verpakking op Handelscentrum Westerlee in De Lier. Wethouder Varekamp (gemeente Westland): “De warmtevraag in Westland is enorm. Voor de energietransitie zijn dit goede kansen om lokaal opgewekte restwarmte ook lokaal in te zetten. Wij ondersteunen deze initiatieven vanuit de markt nadrukkelijk en zijn blij met de planvormingssubsidie van de provincie Zuid-Holland die deze studie mogelijk maakte.”

Duurzame kansen bij De Jong Verpakking

De Jong Verpakking, specialist in golfkartonnen verpakkingen, heeft een geheel eigen productieproces met 2 golfkartonmachines en 16 verwerkingsmachines. Henk de Jong, eigenaar van De Jong Verpakking: “Duurzaamheid is een belangrijk thema bij ons en bij onze klanten. In onze fabriek nemen we tal van maatregelen om de impact op het milieu te minimaliseren.” Vanwege een geplande uitbreiding van de ketels bij de golfkartonfabriek gaat het productieproces in de toekomst meer restwarmte opleveren. Ondernemers, zoals Henk de Jong willen hun restproduct graag nuttig inzetten, dat is een lastige opgave. Dus als er een warmteleiding langs het bedrijventerrein loopt, is het logisch te onderzoeken of het rendabel is om aan te sluiten. Eerder is het ontwerp van een slim hybride warmtenet als TKI-project (Topsector Kennis en Innovatie) voor energie onderzocht. Deze studie is gebruikt als basis voor dit haalbaarheidsonderzoek.

Productie golfkarton

Golfkartonmachine

Haalbaarheidsonderzoek

In de haalbaarheidsstudie zijn de condities van de restwarmte, de inkoppeling van de restwarmtebron in omliggend warmtesysteem onderzocht. Ook is een begroting van kosten van uitkoppeling van de restwarmte en koppeling met afnemers opgesteld. In de inventarisatie van de warmtevraag zijn 3 verschillende afzetmogelijkheden nader verkend:

  • Ruimteverwarming eigen panden en omliggende panden op het bedrijventerrein en aan de andere kant van de N223.
  • De restwarmte als mogelijke duurzame bron voor glastuinbouwondernemers in het gebied Westerlee. In de directe nabijheid van De Jong Verpakking zijn er meerdere glastuinbouwondernemers, die niet op een warmtenet zijn aangesloten en de restwarmte nuttig kunnen inzetten.
  • De bestaande bouw van De Jong Verpakking ligt naast het warmtenet Trias Westland. De restwarmte van de golfkartonfabriek kan een mogelijke aansluiting, oftewel inkoppeling, zijn op het warmtenet.

Restwarmte uit kartonproductie

De Jong Verpakking gaat vervolg geven aan het benutten van restwarmte. Zo wordt de engineering uitgewerkt voor ruimteverwarming en het aansluiten van nieuwe en bestaande aangrenzende panden op restwarmte en koeling. Daarnaast worden de kantoren in de nieuwbouw straks verwarmd met warmte uit de kartonproductie. Momenteel is het leveren van restwarmte aan glastuinbouwondernemers economisch nog een uitdaging vanwege de kosten voor het vervoeren van de warmte.

Meer nieuws

Heeft u vragen over onze producten of diensten?