Privacyverklaring

Privacy policy De Jong Verpakking BV

De Jong Verpakking BV zal uw (persoonlijke) gegevens zorgvuldig opslaan en beveiligen. In deze privacyverklaring zetten wij voor uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke sinds 28 mei 2018 van kracht is.

Verzamelen en verstrekken van gegevens

Door het gebruik van de website van De Jong Verpakking BV of indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief krijgen wij gegevens van u, dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die u aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij u informeren over onze producten en diensten. U dient zich voor de nieuwsbrief eerst aan te melden. Uw e-mailadres wordt al dan niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten vragen wij u in een aantal gevallen om een aanmeldingsproces te volgen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Na aanmelding bewaren wij uw gegevens. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en van onze diensten op de hoogte te houden. Wij zullen deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. E-mails die De Jong Verpakking BV naar u stuurt, kunnen tags bevatten waarmee De Jong Verpakking BV kan bepalen of u de e-mail al dan niet heeft ontvangen, geopend heeft en of u op een link in de e-mail heeft geklikt. Hiermee kan De Jong Verpakking BV inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde mails worden gelezen. De Jong Verpakking BV heeft eigen pagina’s op websites voor sociale netwerken. We kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van deze sociale netwerken. Zoals de meeste websites en toepassingen gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Verstrekking van gegevens aan derden

De Jong Verpakking BV werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Ook kan De Jong Verpakking BV uw gegevens verstrekken aan zusterorganisaties en Partners van De Jong Verpakking BV.

Websites van derden

De Jong Verpakking BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy-en cookiebeleid van websites die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij adviseren u sterk het privacy en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijziging en verwijderen van gegevens

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en correctie of verwijdering hiervan. Voor vragen hieromtrent kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Wij vragen dan om u adequaat te identificeren.

Opslag en beveiliging van gegevens

De De Jong Verpakking BV slaat uw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de servers van De Jong Verpakking BV en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. De Jong Verpakking BV en deze bedrijven beveiligen deze gegevens op administratief-, technisch- en fysiek niveau.

Wijzigingen op de privacy verklaring

De Jong Verpakking BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.